Vyznamenání bezpříspěvkových dárců krve

Bezpříspěvkovým dárcům přísluší vyznamenání za bezpříspěvkové odběry.

Prosíme bezpříspěvkové dárce, kteří dovrší uvedených počtů bezpříspěvkových odběrů nechť si na Krevním centru v Ostravě-Porubě vyžádají formulář na zařazení k odměňování.