Školení a kurzy pro dospělé

Pro veřejnost

Život zachraňující úkony
Nejkratší pouze 4-hodinové školení s platností dvou let. Účastníci se zde naučí to nejzákladnější z poskytování první pomoci - takzvané Život zachraňující úkony (zástava masivního krvácení, prosté bezvědomí, bezvědomí spojené se zástavou životních funkcí, šokové stavy a ošetření otevřeného poranění hrudníku).

 

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz
6-ti hodinové školení v rozsahu stanoveném zákony č.247/2000 Sb. a 238/2002 Sb. Je určeno pro žáky autoškol, obsahuje nejen teoretickou přípravu na test, ale také praktický nácvik základů poskytování první pomoci. Platnost – bez omezení

 

Rozsah školení - 6 hodin (2 hod. teorie + 4 hod. praxe)
Organizátor školení - OS ČČK na základě dohod s autoškolami
Kdo může školit - ZI ČČK, lékaři a zdravotní sestry
Forma ukončení školení - písemný test
Účastník školení obdrží - potvrzení o absolvování školení
Povinné doškolení - žádné

 

Základní norma zdravotnických znalostí

Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu pro výuku první pomoci (EFAC) a akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro tuto normu. Ideální kurz pro školení zaměstnanců firem, podniků a organizací a také pro ty, kteří se chtějí kvalitně naučit základy předlékařské první pomoci.

Rozsah školení - 12 hodin (4,5 hod. teorie + 7,5 hod. praxe)
Organizátor školení - OS ČČK
Forma ukončení školení - písemný test
Účastník školení obdrží - průkaz o absolvování školení
 

Zdravotník zotavovacích akcí

Nejdelší kurz pro veřejnost, pořádaný ve Školícím středisku OS ČČK Ostrava 4x ročně. Český červený kříž má i na toto školení přidělenou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o kurz pro zájemce o výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, táborech či lyžařských kurzech. Tuto funkci mohou absolventi vykonávat podle zákona č.258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Obsahem kurzu již není jen poskytování první pomoci, ale také seznámení se se zásadami hygieny a epidemiologie znalostmi o anatomii člověka, vedení zdravotnické dokumentace či základů ošetřovatelské péče.

Rozsah školení - 40 hodin (23 hod. teorie + 17 hod. praxe)
Organizátor školení - OS ČČK
Kdo může školit - ZI ČČK, Školitel ČČK, lékaři. zdravotní sestry
Forma ukončení školení - písemný test, ústní a praktická zkouška
Účastník školení obdrží - průkaz o absolvování školení, osvědčení o absolvování školení
Povinné doškolení - 1x za 4 roky v délce 8 hod.

 

Školení Mezinárodního humanitárního práva

Hlavním nástrojem a základem Mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy a jejich Dodatkové protokoly. Jedná se o soubor norem dohodnutých mezi 189 smluvními státy světa s cílem maximálně humanizovat ozbrojené konflikty (vždy se musí respektovat důstojnost člověka, bez diskriminace, musí být učiněno zmírnění utrpení, zakázáno je používat některé druhy zbraní, …). V historii tomu bylo bohužel právě naopak, proto právě  přijetí Ženevských úmluv a jejich Dodatkových protokolů vede k humanizaci ozbrojených konfliktů. OS ČČK Ostrava má ve svých řadách celkem 3 školitele – diseminátory. Nabízíme Vám krátké 2-hodinové školení týkající se základních znalostí o Mezinárodním humanitárním právu, ideální kupříkladu pro školní kolektivy.

 

Školení v používání Automatického externího defibrilátoru

Automatický externí defibrilátor – přístroj, který již zachránil a bude zachraňovat desítky lidských životů se začíná postupně zavádět na místa s hromadným výskytem osob (letiště,  nádraží, velké výrobní haly, ...) i  v České republice. Jedná se o přístroj, který je používán k oživení osob v bezvědomí postižených fibrilací komor. Ovládání defibrilátoru je velice jednoduché – bezproblémově jej zvládne vyškolený laik. OS ČČK Ostrava Vám nabízí kurz, který obsahuje nejen teoretickou přípravu a praktický nácvik použití přístroje, ale také potřebné základy kardiopulmonální resuscitace.

V případě větších skupin účastníků přizpůsobíme kurzy Vašim požadavkům, dojedeme na Vámi určené místo.
Ke každé normě vydal Český červený kříž publikaci, nabízíme Vám je ke koupi na Úřadu OS ČČK Ostrava.

 

Pro členy ČČK

Dobrovolná sestra ČČK

Kurz podobný Zdravotníku zotavovacích akcí, určen je ale především pro členy Humanitárních jednotek a kolektivních členů ČČK. Kurz je kromě první pomoci zaměřen především na ošetřovatelskou péči. Absolventi pak mohou sloužit jako dobrovolní zdravotníci ve službách či jako náhrada nižších zdravotnických pracovníků při krizových situacích. Kurz je pořádán nepravidelně dle potřeb OS ČČK Ostrava.

Rozsah školení - 40 hodin (20 hod. teorie + 20 hod. praxe)
Organizátor školení - OS ČČK
Povinné předchozí školení - ZNZZ (12 hod.)
Délka platnosti - 5 let
Forma ukončení školení - písemný test, ústní a praktická zkouška
Účastník školení obdrží - průkaz o absolvování školení
Povinné doškolení - 1x za 5 let v rozsahu 8 hodin

Školitel ČČK

Tato norma je určena pro vybrané dobrovolné zdravotníky s předpoklady pro výuku, kteří nechtějí nebo nemohou absolvovat základní kurz Zdravotnického instruktora, i pro členy kolektivních členů ČČK. Úspěšní absolventi pak mohou působit jako lektoři a školitelé všech nižších norem znalostí (MZ I., II.stupně, Zdravotník ČČK-Junior, ZNZZ, ZZA, DOS ČČK), jako velitelé HJ ČČK nebo jejich družstev. Kurz je pořádán nepravidelně dle potřeb OS ČČK.

Rozsah školení - 30 hodin (12 hod. teorie + 18 hod. praxe)
Organizátor školení - OS ČČK
Povinné předchozí školení - ZNZZ, DOS ČČK, ZZA nebo Zdravotník ČČK - Junior
Délka platnosti - 4 roky
Forma ukončení školení - písemný test, ústní a praktická zkouška
Účastník školení obdrží - průkaz o absolvování školení
Povinné doškolení - 1x za 4 roky v rozsahu 8 hodin

Členové Českého červeného kříže mohou samozřejmě absolvovat i všechny kurzy a školení pro veřejnost (ŽZÚ, ZNZZ, ZZA,AED, MHP) či mohou být OS ČČK Ostrava vysláni na některé z kurzů pořádané přímo Úřadem ČČK v Praze (kurzy Zdravotnických instruktorů ČČK, Maskérů, členů registru rozhodčích, školitelů Automatické externí defibrilace či mezinárodního humanitárního práva).