Výuka dětí a mládeže

Školení mladých zdravotníků

Zkušenosti ukázaly, že je nejlepší začít s výukou první pomoci co nejdříve. Proto školíme již děti na základních školách v normě Mladý zdravotník I. a II. stupně. Kroužky vedou vyškolené učitelky-zdravotnice (OS ČČK provádí proškolení těchto osob). Odměnou a vyvrcholením celoroční práce dětí jsou každoroční postupové soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Školení je rozděleno do 2 stupňů:

Mladý zdravotník I. stupně

Určeno pro - všechny žáky 3. - 5. ročníků základních škol
Rozsah školení - 9 hodin (5 hod. teorie + 4 hod. praxe)
Délka platnosti - 4 roky
Forma ukončení školení - písemný test
Účastník školení obdrží - průkaz o absolvování školení
Možnost doškolení - Oblastní studijní středisko ČČK
Využití absolventů - v hlídkách mladých zdravotníků I. st.
- jako třídních zdravotníků
- při ukázkách pro veřejnost, jako figurantů na soutěžích
Návazné školení - Mladý zdravotník II. stupně (13 hod.)
Cena - zdarma

Mladý zdravotník II.  stupně

Určeno pro - všechny žáky 6. -9. ročníků základních škol
Rozsah školení - 13 hodin (8 hod. teorie + 5 hod. praxe)
Povinné předchozí školení - MZ I. stupně
Délka platnosti - 4 roky
Forma ukončení školení - písemný test
Účastník školení obdrží - průkaz o absolvování školení
Možnost doškolení - Oblastní studijní středisko ČČK
Využití absolventů - - v hlídkách MZ II. stupně
- jako třídních a školních zdravotníků
-  při ukázkách pro veřejnost, jako figurantů na soutěžích
Návazné školení - Zdravotník ČČK-Junior (20 hod.), ZNZZ (12 hod.)
Cena - zdarma

Oblastní studijní středisko

Každoročně pořádáme pro mladé zdravotníky II. stupně 6-ti denní pobyt zaměřený především na praktický nácvik v poskytování první pomoci, součástí pobytu jsou ale i zajímavé přednášky na téma HIV, Aids, Mládež ČČK, Historie ČK, součástí jsou výlety do přírody, ale také závěrečné zkoušky. Platnost OSS je bez omezení, cena závisí na místě konání a počtu dní.

Zdravotník ČČK Junior

Kurz konající se většinou 2x ročně (dle počtu přihlášených) ve Školícím středisku OS ČČK. Vedou jej zdravotničtí instruktoři ČČK a zdravotní sestry. Kurz je zakončen cvičením modelových situacích (včetně maskování poranění) s kterými se mohou účastníci běžně setkat. Cvičení je součástí závěrečné praktické zkoušky. Absolventi kurzu mohou vytvářet 5-ti členná družstva Zdravotníků – Juniorů. Po boku dospělých pak soutěžit a zdokonalovat se na soutěžích Zdravotnických družstev Humanitárních jednotek.

Určeno pro - mládež ve věku 16 - 18 let, studenty středních škol, členy i nečleny Mládeže ČČK
Rozsah školení - 20 hodin (8 hod. teorie + 12 hod. praxe)
Délka platnosti - 4 roky
Forma ukončení školení - písemný test, praktická zkouška
Účastník školení obdrží - průkaz o absolvování školení
Možnost doškolení - Regionální studijní středisko ČČK, po dosažení věku 18 let Ústřední studijní středisko ČČK
Využití absolventů - ve zdravotnických družstvech ČČK
- jako třídních a školních zdravotníků
- při ukázkách pro veřejnost, jako figurantů na soutěžích
- jako dobrovolných zdravotníků ve službách
/vždy v doprovodu  dospělého/
Návazné školení - DOS ČČK (40 hod.), ZZA (40 hod.), Školitel ČČK (30 hod.)
 

Regionální studijní středisko

9-ti denní kurz svým zaměřením podobný a navazující na Oblastní studijní středisko. Je určen pro mládež ve věku 15-18 let. Kurz je zaměřen na praktický nácvik poskytování první pomoci, seznámení se s používáním některých nadstandardních pomůcek. Účastníci získají základní znalosti o mezinárodním hnutí červeného kříže a červeného půlměsíce, národní společnosti, jejich kolektivních členech a Mládeži ČČK, o krizovém řízení, soutěžích a kurzech první pomoci, a dalších - pro jejich následnou činnost důležitých informací. Součástí RSS je nácvik poskytování první pomoci v mnoha modelových situacích, s kterými se mohou setkat v běžném životě a také jedno velké cvičení mající za úkol prověřit spolupráci všech účastníků. Absolvent po složení závěrečných zkoušek (skládají se z praktické a teoretické části a testů) obdrží průkaz absolventa RSS a může působit jako školitel norem Mladý zdravotník I. a II.stupně, praktikant na studijních střediscích či rozhodčí na soutěžích mladých zdravotníků. Návazné školení – Ústřední studijní středisko, kurz Zdravotnického instruktora ČČK, Zdravotník zotavovacích akcí či Školitel ČČK. Platnost RSS – bez omezení, cena závisí na počtu dní a místu konání.