Vítejte na oficiálních stránkách

Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava.

 

FOND HUMANITY
 
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava uvítá jakýkoliv příspěvek na konto fondu humanity
ČÍSLO ÚČTU FONDU HUMANITY
 
- 27-5539110257/0100 Komerční banka Ostrava
Příspěvek bude použit pro
 
- sociálně slabší občany
- pro spoluobčany postižené životními pohromami
- na relaxační ozdravné pobyty pro nemocné děti
- pro nábor bezpříspěvkových dárců krve
   
FOND ČČK
 
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava uvítá jakýkoliv příspěvek na svou činnost
ČÍSLO ÚČTU FONDU ČČK
 
- 6436761/0100 Komerční banka Ostrava
Příspěvek bude použit pro - senior klub
- humanitární akce
- výuku první pomoci mládeže
- na činnost ČČK

Jste návštěvník číslo :