První pomoc

Český červený kříž v rámci tohoto pilotního projektu nabízí jak široké veřejnosti, tak i svým členům ucelený systém výuky první pomoci, připravuje každoročně několik druhů postupových soutěží v poskytování první pomoci, poskytuje zdravotnické dozory na kulturních, společenských a sportovních akcích a nabízí řadu dalších činností, souvisejících s tímto projektem (prodej publikací, zapůjčení lékárniček, ukázky první pomoci pro veřejnost atd.).