Pátrací služba Červeného kříže

Vznik hnutí Červeného kříže je spojen s myšlenkou odstranění nebo zmírnění fyzického utrpení. Pátrací služba ČK rozvíjí tuto původní myšlenku, s cílem odstranit psychické strádání lidí, kteří v důsledku válečných událostí nebo za jiných závažných okolností ztratili spojení se svými nejbližšími. Vzhledem k výjimečnému charakteru pátrací činnosti ČK a síti sesterských organizací Červeného kříže a Červeného půlměsíce na celém světě má Pátrací služba ČK možnosti pomoci mnoha lidem, jejichž dosavadní pokusy o vypátrání zmizelých osob byly neúspěšné.

Pátrací služba ČK může :

Pátrací služba ČK nemůže :

S kým pátrací služba ČK spolupracuje :

Jak pátrat ?

V případě dalších dotazů nás, prosím kontaktujte.