Ozdravné pobyty

Úřad oblastního spolku českého červeného kříže v Ostravě pořádá letní zahraniční ozdravné pobyty pro astmatiky a alergiky. Ozdravné pobyty mohou využít i rodiny, manželé, senioři a ostatní. Nemocné děti s příspěvkem doporučuje odborný lékař, alergolog, imunolog a je svou kvalitou stejný, jako ostatní ozdravné pobyty.

Děti budou každý den cvičit dechová a jógová cvičení s rehabilitační pracovnicí včetně inhalací na mořském pobřeží. Koupaní a opalování u moře budou děti provádět pod dozorem vedoucích nebo rodičů. Ostatní činnosti budou zaměřeny na tábornické dovednosti s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Zdravotní dozor bude mít lékař a zdravotní sestra.

Ozdravné pobyty: