Ošacovací středisko

Ošacovací středisko Českého červeného  kříže v Ostravě poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma. Ošacování probíhá každé úterý od 14 do 17 hodin a  pátek od 9 do 12 hodin.

Sociálně slabí občané, kteří nemají potvrzení o sociální potřebnosti, si zde mohou zakoupit ošacení za symbolické ceny:

  v úterý od 14.00 do 17.00 hodin a
  v pátek od  9.00 do 12.00 hodin.

Ročně je ošaceno přes tisíc osob.  Upozorňujeme naše klienty, že výběr ošacení je omezený a vždy vychází z aktuálních možností ošacovacího střediska.

Sběr šatstva je  ve středu od 7 do 17 hodin s polední pauzou  od 11.30 do 12.30 hodin. Odebíráme ošacení, obuv, ložní prádlo, ručníky atd.  čisté, vyprané a vyžehlené. Výběr i výdej ošacení je každoročně pozastaven v době letních prázdnin. Bližší informace na tel. č. 596 618 449.

NAJDETE NÁS VE DVOŘE NAŠEHO OBJEKTU na ulici Červeného kříže 1672/4 v Moravské Ostravě.

Případné dárce ošacení jsme nuceni požádat o důkladné zvážení další užitkové hodnoty daru. Stále si bohužel někteří pletou Ošacovací středisko se sběrným dvorem a přinášejí nám věci roztrhané, či nevyprané. V takovém případě lze jen stěží hovořit o humanitě. Situace je o to horší, že Oblastní spolek ČČK pak takové dary musí na své náklady likvidovat, přičemž vynaložené prostředky by mohl mnohem lépe využít jinde.

DĚKUJEME za POCHOPENÍ a Všem ZODPOVĚDNÝM DÁRCŮM děkujeme za darované ošacení.