Český červený kříž, Úřad oblastního spolku OSTRAVA

Rozsah a obsah zdravotnického školení 12 hodin – „První pomoc pro život“

Téma
Standardy 2002

Počet hodin v minutách
teorie     praxe     celkem
I. Prevence úrazů a postup na místě nehody 1           0            1
II. Anatomie a fyziologie v kostce 1           0            1
III. Diagnostika zranění a běžných nemocí 1           0            1
- vybavení lékárničky
IV. Zdravotnické testy s opakováním 0,5        0,5         1
V. Postižený v bezvědomí 0,5        0,5         1
VI. KPR 0,5        1,5         2
VII. Poranění hrudníku,břicha,hlavy – šokové stavy 0,5        1,5         2
VIII. Postižený se různými záchvaty 0,5        0,5         1
IX. Vážnější spáleniny a krvácející rány 0,5        1,5         2
Celkem hodin 6           6            12