Oblastní spolek  Českého červeného kříže Ostrava, ul. Červeného kříže 4, 702 00 Ostrava

V Ostravě dne 3.2.2010

Vážení rodiče,

Oblastní spolek ČČK Ostrava pořádá Městské studijní středisko (MSS), které je určeno pro mladé zdravotníky  II. stupně.  MSS se bude konat v termínech

od 10.7.-16.7.2010 v RS Javorník-Makov, Slovensko

 

            Cena poukazu včetně autokarové  dopravy činí  2.700,-Kč.

Z této částky budou hradit účastníci 1.700,--Kč, zbytek uhradí   OS ČČK Ostrava.

V letošním roce musí mít děti pas, nebo občanský průkaz !!

  Tuto částku uhraďte nejpozději do 10.6.2010 a to:  buď

1. osobně na našem OS ČČK
2. převodním příkazem č.ú. 6436-761/0100 v.s. 98, k.s. 379
3. složenkou - odešlete kopii zaplacené stvrzenky jako doklad o provedené úhradě.

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nebo osobně odevzdejte nejpozději do 16.5.2010 na OS ČČK Ostrava, Červeného kříže 4, 702 00 Ostrava 1

tel.  596618449, p. Pinková.

Na Vaši účast se těší tým vedoucích !

S pozdravem

Lydie Poledníková
ředitelka OS ČČK
OSTRAVA