První pomoc pro život

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava pořádá v rámci grantové politiky Magistrátu města Ostravy proškolení žáků 9-tých tříd v poskytování první pomoci pod názvem

" PRVNÍ POMOC PRO ŽIVOT "

Školení je 12 hodinové a výuka bude prováděna ve dvou termínech v dopoledních hodinách na přihlášených školách. První termín bude věnován teoretické přípravě, druhý praktické části a cvičení na namaskovaných figurantech. Nakonec děti dostanou průkazku, která je potvrzena ve dvou jazycích (česky, anglicky) s platnosti 4 roky. Děti mohou průkazky využít při výuce v autoškole, jako praktikanti na ozdravných pobytech, ale také v zahraničí, protože ČČK vlastní Evropský certifikát. Pokud budete mít zájem o proškolení Vašich dětí v poskytování první pomoci, přihlaste se telefonicky nebo e-mailem. Akce má název „První pomoc pro život“.

Informace a další podmínky dostanete na OS ČČK, ul. Červeného kříže 1672/4, Moravská Ostrava u p. Poledníkové tel. č. 596 618 449, nebo e-mailem info@cckova.org.